Jump to next section

Agriforvalor

Célkitűzések és célcsoportok

A projekt célja, hogy a mezőgazdasági, erdészeti szakemberek tevékenységét összekapcsolja a kutatási szférával, az ágazati szakmai és vállalkozásokat segítő szervezettekkel, állami döntéshozókkal, innovációs ügynökségekkel, a technológiatranszfer közvetítőivel többoldalú innovációs partnerségi hálózatok keretében, azzal a céllal, hogy megvalósuljon a mezőgazdasági és erdészeti melléktermékként előálló biomasszában rejlő erőforrások kiaknázása és hasznosítása, hozzájárulva ezáltal a ‘bioeconomy’ folyamatainak hatékony megvalósításához.

A projekt megvalósítása elősegíti új, erősebb értékláncok létrejöttét, vagyis azoknak a szereplőknek az összekapcsolását gazdasági folyamatok keretében, akik különböző hozzáadott értéket tudnak képviselni a termelési és hasznosítási folyamatban, és az ezekre vonatkozó információ megosztása által valódi értékteremtő hálózatot tudnak létrehozni.

AgriForValor innovációs hálózatok

A projekt új piaci és technológiai lehetőségeket közvetít a mezőgazdasági és faipari ágazat európai szereplői felé, és elősegíti azok kihasználását annak érdekében, hogy ezek a szereplők a biomassza-értéklánc aktív tagjaivá válhassanak. Központi célkitűzés a mezőgazdasági és faipari hulladékok, mellék- és maradványtermékek felhasználását optimalizáló hálózatok kialakítása, melyek lehetőséget biztosítanak a biomassza-értéklánc szereplői közötti együttműködések kiaknázására, az energiatermelésen túlmutatóan is. Három biomassza innovációs hálózatot („Biomass Innovation Design Hub”) hoz létre a projekt: Spanyolországban (Andalúzia), Írországban és Magyarországon. A magyar hálózatot a Bay Zoltán Nonprofit Kft. alakítja ki.
A hálózatok az alábbiak által nyújtanak célzott innovációs támogatást az értékláncok szereplőinek a mezőgazdasági, erdészeti melléktermékek hasznosításában:

  • meglévő kutatási eredmények és jó hasznosítási gyakorlatok felkutatása és megosztása,
  • specifikus, regionális igények és lehetőségek felmérése,
  • kutatási eredmények és hasznosítási ötletek, lehetőségek válogatása és illesztése a termelők igényeihez a fentiek alapján,
  • gyakorlati támogatás az ígéretes kutatási eredmények továbbvitelében, pl. üzleti modellek kidolgozása által.

 

Várható eredmények

Az innovációs hálózatok szakemberei egyrészt különböző innovációs támogatási eszközöket (üzleti modellek, oktatási anyagok) dolgoznak ki a projekt keretében azonosított igények alapján, másrészt az eredményeket egy javaslattétel formájában foglalják össze az EIP-AGRI felé, mely tartalmazza a felhasználói igényeket alapul vevő kutatási irányvonalakat és a hosszú távú hasznosításra vonatkozó tematikát.

Az AgriForValor projekt meghatározó módon kíván hozzájárulni a bioökonómiai folyamatok megvalósításához a hulladékot erőforrásként hasznosító „körkörös gazdaság” („circular economy”) keretében, mely az Európai Unió átfogó erőforrás-hatékonysági célkitűzéseinek egyik fontos tényezője.

innováció
Az AgriForValor projekt “Sidestream Value Tool” eszköze 2017-ben a tudástranszfert támogató legjobb innovációs eszköz díját kapta a CommBeBiz kezdeményezéstől.

Egy központi kommunikációs platform által az összes hasznosítható gyakorlati eredmény könnyen hozzáférhető és átvehető formában áll rendelkezésre a mezőgazdasági, erdészeti szakemberek számára, pozitív, kapacitás-bővítő hatást gyakorolva ezáltal az EU más többoldalú partnerségi hálózataira.

Az AgriForValor projekt futamidejének 30 hónapja alatt változatos tevékenységekkel járul hozzá a biomassza innovatív hasznosításához és a kutatási ötletek gyakorlatban való alkalmazásához.
A projektet az EU Horizont 2020 programja támogatta.
A projekt futamideje: 2016. 03. 01-2018. 08. 31.

 

 

 

A nemzetközi konzorciumot a Steinbeis Europa Zentrum (Németország) koordinálja. A magyarországi innovációs hálózat vezetője a Bay Zoltán Nonprofit Kft.
Alapítványunk szerepe a projektben:

  • az agrárszektorban kiépített kapcsolatrendszere által támogatja a magyarországi innovációs hálózat kialakítását,
  • részt vesz a jó gyakorlatok, meglévő kutatási eredmények azonosításában, valamint a hasznosítható biomasszát előállító felhasználói oldal igényeinek felmérésben,
  • kapcsolatot teremt a KKV-k, kutatási intézmények, egyéb érintett szervezetek, klaszterek között a projekt célkitűzéseiben szereplő tevékenységek mentén,
  • részt vesz a szakmai rendezvények tervezésében és megvalósításában, illetve egyéb disszeminációs aktivitásokban.

A projekt honlapja, ahol a tevékenységekről és a csatlakozási lehetőségről tájékozódni lehet: http://agriforvalor.eu

Az AgriForValor partnerségi hálózathoz való csatlakozással kapcsolatban a Lavina Alapítvány is készséggel nyújt tájékoztatást. Ha érdekli ez a lehetőség, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Az Agriforvalor projekt Facebook oldala

Az Agriforvalor projekt a Twitter-en