Jump to next section

Híd a kutatás és a piac között

A tudomány, a kutatás-fejlesztés világa és az üzleti szféra között „szakadék” áll fenn, mely jelentősen gátolja a technológiatranszfer folyamatát. Ez a „szakadék” a két oldal alapvető gondolkodásbeli különbözőségéből adódik, és szűkítése csak úgy lehetséges, ha a két oldal kölcsönösen közeledik egymáshoz, azaz erőfeszítést tesznek egymás értékrendjének kölcsönös megértésére. A Lavina Alapítvány törekvései között szerepel, hogy lehetőségeihez mérten tegyen azért, hogy ez a -sokszor áthidalhatatlannak tűnő- távolság csökkenni tudjon, és olyan jó gyakorlatok jöjjenek létre, melyek élő példaként szolgálnak erre. (Az AgriForValor projekt a biomassza hasznosításának területén tesz erre erőfeszítéseket.)

Minden olyan kezdeményezés, mely a másik oldal igényeit, lehetőségeit figyelembe vevő, érdekeit és gondolkodásmódját megérteni szándékozó együttműködésen alapul, elősegíti a kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati hasznosítását, sikeres adaptálását ipari körülmények közé.  Az innovációs és technológia-transzfer tevékenységek legfontosabb gátló tényezői közé tartozik a kutatás és az ipar közti bizalmi viszony illetve megfelelő kommunikáció hiánya -támasztja alá az AgriForValor projekt keretében készített felmérés is. Ezen kíván javítani a Lavina Alapítvány azáltal, hogy folyamatosan keresi a kapcsolódási lehetőségeket mind kutatási intézményekkel, melyek a laboratóriumi szinten túlmutató, ipari körülmények között is használható eredmények elérését tűzik ki célul (ilyen a Bay Zoltán Nonprofit Kft., Magyarország vezető alkalmazott kutatási hálózata), mind innovatív vállalkozásokkal, melyek fontosnak tartják az alkalmazott kutatáson alapuló új technológiák bevezetését versenyképességük növelése szempontjából.

Fejlesztésekhez igazodó szakképzés

Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy új technológia alkalmazhatóságát alapvetően befolyásolja, hogy rendelkezésre állnak -e azok a szakemberek, akik ismerik, értik a technológiát. Ez a kérdés azért is fontos, mert a termék értékesíthetőségét is meghatározza, hogy van -e a piacon az üzemeltetésre alkalmas szakember....

Tovább
Fejlesztésekhez igazodó szakképzés
Híd a kutatás és a piac között

Híd a kutatás és a piac között

Az Alapítvány folyamatosan keresi a kapcsolódási lehetőségeket mind kutatási intézményekkel, melyek ipari körülmények között is használható eredmények elérését tűzik ki célul, mind innovatív vállalkozásokkal, melyek fontosnak tartják az alkalmazott kutatáson alapuló új technológiák bevezetését. ...

Tovább

Gazdálkodó, kutató

Az AgriForValor projekt keretében 2017-ben készült egy kérdőíves felmérés, “Igények és korlátozó tényezők felmérése a technológiai innovációk megvalósíthatóságának szempontjából” címmel. ....

Tovább
Gazdálkodó, kutató
Pályázati támogatások

Pályázati támogatások

A pályázati támogatások jelentős támogatást nyújthatnak az innovatív kezdeményezések megvalósításában. ....

Tovább

Szakmai rendezvények

A workshop-ok és szakmai ismeretterjesztő rendezvények szervezése igen hatékony eszköz lehet Alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítása során, feltéve, hogy sikerül a megfelelő előadók meghívása mellett a megfelelő összetételű közönséget megszólítani, és interaktív módon bevonni az adott téma...

Tovább
Szakmai rendezvények
Befektetés

Befektetés

.

Tovább

Hírek